FieldMatVecTest.cpp 6.17 KB
Newer Older
1
2
#include <cmath>

3
4
#include <amdis/common/FieldMatVec.hpp>
#include <amdis/common/Math.hpp>
5
6
7
8

#include "Tests.hpp"

using namespace AMDiS;
Praetorius, Simon's avatar
Praetorius, Simon committed
9
using namespace Dune;
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

// -----------------------------------------------------------------------------
void test0()
{
 using V = FieldVector<double, 3>;
 V a{1.0, 2.0, 3.0};
 V b{2.0, 3.0, 4.0};

 AMDIS_TEST_EQ( a+b, (V{3.0, 5.0, 7.0}) );
 AMDIS_TEST_EQ( a-b, (V{-1.0, -1.0, -1.0}) );

 AMDIS_TEST_EQ( a*2,  (V{2.0, 4.0, 6.0}) );
 AMDIS_TEST_EQ( 2.0*a, (V{2.0, 4.0, 6.0}) );

 AMDIS_TEST_EQ( b/2.0, (V{1.0, 1.5, 2.0}) );

 AMDIS_TEST_EQ( a + 2*b, (V{5.0, 8.0, 11.0}) );
}

// -----------------------------------------------------------------------------
void test1()
{
 using V = FieldVector<double, 3>;
 V a{1.0, 2.0, 3.0};
 V b{2.0, 3.0, 4.0};
35
36
 V c{3.0, -5.0, 4.0};
 V d{-1.0, -2.0, -3.0};
37
38
39
40
41

 AMDIS_TEST_EQ( unary_dot(a), 14.0 );
 AMDIS_TEST_EQ( dot(a, b), 20.0 );
 AMDIS_TEST_EQ( dot(a, b), dot(b, a) );

42
 AMDIS_TEST_APPROX( one_norm(a), 6.0 );
43
 AMDIS_TEST_APPROX( two_norm(a), std::sqrt(14.0) );
44
45
 AMDIS_TEST_APPROX( two_norm(a), p_norm<2>(a) );
 AMDIS_TEST_APPROX( p_norm<3>(a), std::pow(36.0, 1.0/3) );
46
47
48
 AMDIS_TEST_APPROX( distance(a, b), std::sqrt(3.0) );

 AMDIS_TEST_EQ( cross(a, b), (V{-1.0, 2.0, -1.0}) );
49
50
51
52
53
54
55
56

 AMDIS_TEST_EQ( sum(c), 2.0 );
 AMDIS_TEST_EQ( min(b), 2.0 );
 AMDIS_TEST_EQ( min(c), -5.0 );
 AMDIS_TEST_EQ( max(c), 4.0 );
 AMDIS_TEST_EQ( max(d), -1.0 );
 AMDIS_TEST_EQ( abs_min(c), 3.0 );
 AMDIS_TEST_EQ( abs_max(c), 5.0 );
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

 using V3 = FieldVector<int, 3>;
 V3 f{2, 3, 4};
 V3 g{3, -5, 4};
 V3 h{-1, -2, -3};
 AMDIS_TEST_EQ( sum(g), 2 );
 AMDIS_TEST_EQ( min(f), 2 );
 AMDIS_TEST_EQ( min(g), -5 );
 AMDIS_TEST_EQ( max(g), 4 );
 AMDIS_TEST_EQ( max(h), -1 );
 AMDIS_TEST_EQ( abs_min(g), 3 );
 AMDIS_TEST_EQ( abs_max(g), 5 );
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
}

// -----------------------------------------------------------------------------
void test2()
{
 using V = FieldVector<double, 3>;
 using M = FieldMatrix<double, 3, 3>;

 M A{ {1.0, 0.0, 0.0}, {0.0, 1.0, 0.0}, {0.0, 0.0, 1.0} };
 M B{ {1.0, 1.0, 1.0}, {2.0, 1.0, 0.0}, {3.0, 1.0, -1.0} };
 M C{ {0.5, 2.0, -1.0}, {1.0, -1.0, 1.0}, {-0.25, 0.5, 4.0} };
 M D{ {-0.25, 1.0, -1.0}, {2.0, -2.0, 8.0}, {-0.125, -0.125, 2.0} };

 AMDIS_TEST_EQ( A+B,  (M{ {2.0, 1.0, 1.0}, { 2.0, 2.0, 0.0}, { 3.0, 1.0, 0.0} }) );
 AMDIS_TEST_EQ( A-B,  (M{ {0.0,-1.0,-1.0}, {-2.0, 0.0, 0.0}, {-3.0,-1.0, 2.0} }) );

 AMDIS_TEST_EQ( A*2,  (M{ {2.0, 0.0, 0.0}, {0.0, 2.0, 0.0}, {0.0, 0.0, 2.0} }) );
 AMDIS_TEST_EQ( 2.0*A, (M{ {2.0, 0.0, 0.0}, {0.0, 2.0, 0.0}, {0.0, 0.0, 2.0} }) );

 AMDIS_TEST_EQ( A/2.0, (M{ {0.5, 0.0, 0.0}, {0.0, 0.5, 0.0}, {0.0, 0.0, 0.5} }) );


 V a{1.0, 2.0, 3.0};
 V b{2.0, 3.0, 4.0};

 // AMDIS_TEST_EQ( outer(a, b), (M{ {2.0, 3.0, 4.0}, {4.0, 6.0, 8.0}, {6.0, 9.0, 12.0} }) );
 // AMDIS_TEST_EQ( diagonal(a), (M{ {1.0, 0.0, 0.0}, {0.0, 2.0, 0.0}, {0.0, 0.0, 3.0} }) );

 // AMDIS_TEST_EQ( diagonal(A), (V{1.0, 1.0, 1.0}) );

 // some tests for the determinant calculation
 // ------------------------------------------
 AMDIS_TEST_EQ( det(A), 1.0 );
 AMDIS_TEST_EQ( det(B), 0.0 );

104
 AMDIS_TEST_EQ( det(C*D), det(C)*det(D) );
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 AMDIS_TEST_EQ( det(trans(C)), det(C) );
 AMDIS_TEST_EQ( det(2.0*D), Math::pow<3>(2.0)*det(D) );

 // some tests for the trace
 // ------------------------
 // AMDIS_TEST_EQ( trace(D), trace(trans(D)) );
 // AMDIS_TEST_EQ( trace(2.0*C + 0.5*D), 2.0*trace(C) + 0.5*trace(D) );
 // AMDIS_TEST_EQ( trace(C*D), trace(D*C) );
 // AMDIS_TEST_EQ( trace(C), sum(diagonal(C)) );

 // some tests for the norm
 // -----------------------
 // AMDIS_TEST_APPROX( sqr(frobenius_norm(B)), trace(hermitian(B)*B) );
 // AMDIS_TEST( frobenius_norm(C*D) <= frobenius_norm(B)*frobenius_norm(C) );

 // test the inverse
 // ----------------
 // AMDIS_TEST_EQ( inv(C), adj(C)/det(C) );
123
124
125
126
127
128
 AMDIS_TEST_EQ( inv(A), A );
 AMDIS_TEST_EQ( inv(D), M({ {4.0/5, 1.0/2, -8.0/5}, {4.0/3, 1.0/6, 0.0}, {2.0/15, 1.0/24, 2.0/5} }) );

 V sol;
 solve(A,sol,a);
 AMDIS_TEST_EQ( sol, a );
129
130
}

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
// test of scalar wrapper FieldVector<T,1> and FieldMatrix<T,1,1>
void test3()
{
 using V = FieldVector<double, 3>;
 using M = FieldMatrix<double, 3, 3>;

 V a{1.0, 2.0, 3.0};
 M A{ {1.0, 0.0, 0.0}, {0.0, 1.0, 0.0}, {0.0, 0.0, 1.0} };

 using VD = FieldVector<double, 1>;
 using MD = FieldMatrix<double, 1, 1>;

 VD vd1 = 1.0;
 MD md1 = 1.0;

 using VI = FieldVector<int, 1>;
 using MI = FieldMatrix<int, 1, 1>;

 VI vi1 = 1;
 MI mi1 = 1;

 // scale a vector
 AMDIS_TEST_EQ( 1*a, a );
 AMDIS_TEST_EQ( 1.0*a, a );
 AMDIS_TEST_EQ( a*1, a );
 AMDIS_TEST_EQ( a*1.0, a );
 AMDIS_TEST_EQ( vd1*a, a );
 AMDIS_TEST_EQ( a*vd1, a );
 AMDIS_TEST_EQ( vi1*a, a );
 AMDIS_TEST_EQ( a*vi1, a );
 AMDIS_TEST_EQ( md1*a, a );
 AMDIS_TEST_EQ( a*md1, a );
 AMDIS_TEST_EQ( mi1*a, a );
 AMDIS_TEST_EQ( a*mi1, a );
 AMDIS_TEST_EQ( a/1, a );
 AMDIS_TEST_EQ( a/1.0, a );
 AMDIS_TEST_EQ( a/vd1, a );
 AMDIS_TEST_EQ( a/vi1, a );
 AMDIS_TEST_EQ( a/md1, a );
 AMDIS_TEST_EQ( a/mi1, a );

 // scale a matrix
 AMDIS_TEST_EQ( 1*A, A );
 AMDIS_TEST_EQ( 1.0*A, A );
 AMDIS_TEST_EQ( A*1, A );
 AMDIS_TEST_EQ( A*1.0, A );
 AMDIS_TEST_EQ( vd1*A, A );
 AMDIS_TEST_EQ( A*vd1, A );
 AMDIS_TEST_EQ( vi1*A, A );
 AMDIS_TEST_EQ( A*vi1, A );
 AMDIS_TEST_EQ( md1*A, A );
 AMDIS_TEST_EQ( A*md1, A );
 AMDIS_TEST_EQ( mi1*A, A );
 AMDIS_TEST_EQ( A*mi1, A );
 AMDIS_TEST_EQ( A/1, A );
 AMDIS_TEST_EQ( A/1.0, A );
 AMDIS_TEST_EQ( A/vd1, A );
 AMDIS_TEST_EQ( A/vi1, A );
 AMDIS_TEST_EQ( A/md1, A );
 AMDIS_TEST_EQ( A/mi1, A );

 AMDIS_TEST_EQ( vd1*vd1, 1.0 );
 AMDIS_TEST_EQ( vd1*md1, 1.0 );
 AMDIS_TEST_EQ( md1*md1, 1.0 );
 AMDIS_TEST_EQ( md1*vd1, 1.0 );
 AMDIS_TEST_EQ( vd1*1.0, 1.0 );
 AMDIS_TEST_EQ( md1*1.0, 1.0 );
 AMDIS_TEST_EQ( 1.0*md1, 1.0 );
 AMDIS_TEST_EQ( 1.0*vd1, 1.0 );
 AMDIS_TEST_EQ( vi1*vi1, 1 );
 AMDIS_TEST_EQ( vi1*mi1, 1 );
 AMDIS_TEST_EQ( mi1*mi1, 1 );
 AMDIS_TEST_EQ( mi1*vi1, 1 );
204
205
206
207
208
209
210
211
212

 AMDIS_TEST_EQ( vd1*vi1, 1.0 );
 AMDIS_TEST_EQ( vd1*mi1, 1.0 );
 AMDIS_TEST_EQ( vi1*vd1, 1.0 );
 AMDIS_TEST_EQ( vi1*md1, 1.0 );
 AMDIS_TEST_EQ( md1*vi1, 1.0 );
 AMDIS_TEST_EQ( md1*mi1, 1.0 );
 AMDIS_TEST_EQ( mi1*vd1, 1.0 );
 AMDIS_TEST_EQ( mi1*md1, 1.0 );
213
214
}

215
216
217
218
219
220

int main()
{
 test0();
 test1();
 test2();
221
 test3();
222
223
224

 return report_errors();
}